Privacy Policy

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.mobimassage.pl jest Agnieszka Włodarczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą VIVA LIFE MASSAGE AGNIESZKA WŁODARCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Os. Osiedle Stefana Żeromskiego 130, 32-200 Miechów, NIP: 6591434614, REGON: 364832922, adres poczty elektronicznej (e-mail): agnes.wlodarczyk@hotmail.com, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.mobimassage.pl

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, informacyjnych oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży oraz z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie www.mobimassage.pl.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c) Adres e-mail,

d) Numer telefonu.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: agnes.wlodarczyk@hotmail.com

 

V. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.mobimassage.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Comments

Rob Houghton

I have used used many people for sports massage, especially with all my marathon and triathlon training; however, I have not yet found anyone that matches Agi's skills and personality. She has great knowledge of the body and knows exactly how to ease out the aches and pains of training. She also has a great friendly manner and knows when to chat, when to chill and when to laugh. I highly recommend her for a relaxing but expert sport massage.
Rob

Samy Arturk

Best Deep tissue i have ever had. Very professional approach but still has a huge smile on Agi's face. If you are travelling and stressed a session is more than enough to sort all out.
Samy

Duncan

I highly recommend Agi. She is professional and hard working. Her dedication is absolute and her style works perfectly for me.

Zahl Limbuwala

Agi has a unique style that I've not found anywhere else in the world. I have regular therapists in all the places I travel to and Agi is one of the best therapists I've had. Talented and unique technique and style that really works.

Gerard

Agi has a big smile and strong healing hands to destroy the painful knots from too much sitting at a desk all day. Agi is well trained and always punctual. Finally, Agi has a good knowledge of the poetry of Robert Frost. 25

Ewa Nitoń

Masaż tkanek głębokich był samą przyjemnością. Pani Agnieszka jest świetną terapeutką z bardzo pozytywną energią i profesjonalnym podejściem. Zdecydowanie polecam!

Doug

I cannot recommend Agi enough. Reliable, personable and most importantly a talented masseuse. Particularly helpful is her understanding of the impact sports can have on the body and how to aid recovery. You are missing out if you book with anyone else.

Sneha

Agi is a really friendly, down to earth and professional masseuse. Her massages are lovely and I can tell she's well trained. I feel completely relaxed after the massage and there's a lot less tension in my muscles. I'd definitely recommend her to anyone :).

Jonathan

Agi's massage is first class and her professionalism, warmth and sense of humour make for a great experience. And a repeat customer!

David

Agi is simpy the best masseuse ever. I am so glad to have met her. To Agi, massage is like art and she posesses wonderful and unique techniques which you would not find anywhere else in the world. Having a massage with Agi is like heaven which releases all your stress and would make you come back for more and more. As a matter of fact, I'm writing this while being massaged by Agi. Thank you so so much, Agi!!

Lukasz

Bardzo fajne i profesjonalne podejście . Masaż relaksujące wart polecenia . Zachęcam do korzystania zwłaszcza w domu gdzie moim zdaniem masaż jest o wiele bardziej przyjemny nuż w gabinecie.

Klaudia

Profesjonalny masaż w super atmosferze. Polecam wszystkim!

Jan Kaczmarczyk

Masaż w miłej atmosferze i przede wszystkim bardzo skuteczny. Polecam każdemu!

Joanna

Fantastyczny relaks i ukojenie dla mojego kręgosłupa.jestem zadowolona bardzo.Kupiłam bon od PANI AGI NA MASAZ NA PREZENT DLA SIOSTRY,KTORA ROWNIEZ JEST ZACHWYCONA.

Przemek

Profesjonalny masaz spelniajacy w pelni swoje zadanie. Doskonaly sprzet, nastrojowa muzyka, punktualnosc i dostepny kontakt dopelniaja przepis na satysfakcje masowanego :).

Sylwek

Super miło i przyjemnie polecam wszystkim

Paul

I have been a client of Agnieszka for 2 months now and have had swedish massage and deep tissue massage. Both of which were very rewarding
Agnieszka is friendly, professional and reliable and I would recommend her services to anyone.

Anton

Agi is great. I have been a regular client for deep tissue massage for over six months and can highly recommend her. If you want firm pressure and want knots or tension really dealt with, Agi is for you. Her forearms on your back are to die for! She delivers her service with a bright, friendly personality and is punctual/ professional.

Harry

Again I had the most wonderfull massage. Second time for me, now I know for sure, notbody beats Agi.
Great personality, great massage and good service.
Hope to be back in London doon!

Isabella

Definitely one of the best massages I’ve had!
Agi is amazing! She recommended the right type of massage for my back and by the end of it I felt already so much better. I am definitely going back for more!


Add comment
2019 All rights reserved - Viva Life Massage Agnieszka Włodarczyk
  • pl